Valper født

Her finner du en oppdatert liste på valpekull som er formidlet gjennom Norsk Dalmatiner Klubb.

Når du skal kjøpe valp er det viktig å være godt informert. I den forbindelse vil Styret i NDK gjøre oppmerksom på flg. mht. kontrakter:
Norsk Kennel Klub har utarbeidet kontrakter mellom kjøpere og selgere av hunder. Disse kan leses på NKKs hjemmesider /bestilles hos NKK. (www.NKK.no). Kontraktene er veiledende og det er ingen krav til at disse må følges.Oppdretterne i vår klubb følger som oftest NKKs veiledning, men variasjoner forekommer. Styret i Norsk Dalmatiner Klubb anbefaler at alle leser kontraktene nøye og diskuterer uklare punkter før man underskriver. Kontrakter er en privat sak mellom kjøper og selger, og klubben påvirker ikke innholdet i disse. Skulle det allikevel være uklarheter eller uenigheter kan styret eller avlsråd bistå med råd.
Før du bestiller valp er det også viktig å lese «Gode råd til deg som er på utkikk etter valp»
Ønsker du mer info? Send gjerne en mail til NDKs Avlsråd v/Trine Senderud

Valper over 3mnd fjernes fra siden hvis ikke oppdretter har meldt fra at de skal stå!
Det er oppdretters ansvar å sørge for å gi beskjed til Webmaster.
Deretter gis beskjed hver md. til valpene er 9 md. Valper over 9 md vil bli fjernet. Hvis et kull er fjernet, og oppdretter ønsker det satt inn igjen, kan dette gjøres når valpeformidling er betalt på nytt.

 

Kullene nedenfor oppfyller Norsk Dalmatiner Klubbs krav til bruk av valpeformidling.


Kennel Price-spot v/Heidi Price og Silje Paulsen

Adresse: Nordlivegen 848, 2820 Nordre Toten
Tlf: 97661516
Epost: pricespot@gmail.com
Hjemmeside: Kennel Price-spot
Far: RUS u.ch. Heppi Sembo Makes My World
Mor: N FI uch. Price-spot`s Hand in Hand
Innavlsgrad: 2,79 %
Valper født: 13.03.2020
Antall: 5 hannhunder (1 lever, 4 sorte) og 2 sorte tisper


Kennel Midleton v/Line Altberg /Kennel Spotnik v/Helle Høie,

Adresse: Morellveien 26, 3228 Sandefjord
Tlf: 92083995/90137050
E-post: spotnik.dalmatiner@gmail.com
Far: Ch.Dalspot’s Coach Master
Mor: Ch. Spotnik’s Noble Note
Innavlsgrad: 2,4 %
Valper født: 13.03.20
Antall: 2 hanner, hvorav 1 med patch, og 4 tisper, alle sorte.

 


Kennel Toot’s v/Aase Jakobsen, Ellen Utsi, Åsa Fagerlund

Adresse: Tønsvikvegen 375, 9023 Krokelvdalen
Tlf: 92833320/91888874
E-post: aase@toots.no
Hjemmeside: toots.no
Far: C.I.B. NORD UCH SE V-17 DK UCH Botnicus Everything You Want
Mor: N S UCH Toot’s Over my head
Innavlsgrad: 3,577%
Valper født: 17.3.2020
Antall: 4 hanner: 3 sorte og 1 levertegnet (patch) 3 tisper: 2 sorte og 1 levertegnet


Kennel Dalming v/Trine Senderud

Adresse: Harehaugveien 42, 3514 Hønefoss
Tlf: 47239243
E-post: trine.senderud@hotmail.com
Far: Nord. NJV-17 NV- 19 Ch.Price-Spot Icebreaker
Mor: Dalming`s Jewelcase
Innavlsgrad: 4,8%
Valper født: 28.03.20
Antall: 2 hannhunder og 2 tisper


Kennel Spotnik v/Helle Høie / Kennel Midleton v/Line C Altberg

Adresse: Morellveien 26, 3228 Sandefjord
Telefon: 90137050
Epost: helle@spotnik.no / altbergline@gmail.com
Hjemmeside: http://spotnik.no/
Far: CH Spotdogs Freaky Friday
Mor: N DK CH Spotnik’s Mocca Mint Med Midleton
Innavlsgrad: 1,966%
Valper født: 12.4.2020
Antall: 2 tisper, 3 hannhunder. Alle sorte.


Kennel Dalmo v/Kirsti og Tyge Greibrokk

Adresse: Mobakken 2, 1358 Jar
Telefon: 90821095
Epost: k.dalmo@online.no
HjemmesideKennel Dalmo
Far: INT NORD CH. Price-Spot`s Are You Ready
Mor: N UCH. Dalmo’s Petticoate Lane
Innavlsgrad: 4,96%
Valper født: 20.04.2020
Antall: 3 hannhunder, 4 tisper

Oppdatert 20.04.2020

Comments are closed.