Valper født

Her finner du en oppdatert liste på valpekull som er formidlet gjennom Norsk Dalmatiner Klubb.

Når du skal kjøpe valp er det viktig å være godt informert. I den forbindelse vil Styret i NDK gjøre oppmerksom på flg. mht. kontrakter:

Norsk Kennel Klub har utarbeidet kontrakter mellom kjøpere og selgere av hunder. Disse kan leses på NKKs hjemmesider /bestilles hos NKK. (www.NKK.no). Kontraktene er veiledende og det er ingen krav til at disse må følges.Oppdretterne i vår klubb følger som oftest NKKs veiledning, men variasjoner forekommer. Styret i Norsk Dalmatiner Klubb anbefaler at alle leser kontraktene nøye og diskuterer uklare punkter før man underskriver. Kontrakter er en privat sak mellom kjøper og selger, og klubben påvirker ikke innholdet i disse. Skulle det allikevel være uklarheter eller uenigheter kan styret eller avlsråd bistå med råd.

Før du bestiller valp er det også viktig å lese «Gode råd til deg som er på utkikk etter valp»
Ønsker du mer info? Send gjerne en mail til NDKs Avlsråd v/Trine Senderud

NYTT: Valper over 3mnd merkes som solgt og flyttes til oversikten nederst på denne siden hvis ikke oppdretter har meldt fra annet.
Det er oppdretters ansvar å sørge for å gi beskjed til Webmaster.
Deretter gis beskjed hver md. til valpene er 9 md. Valper over 9 md vil bli fjernet. Hvis et kull er fjernet, og oppdretter ønsker det satt inn igjen, kan dette gjøres når valpeformidling er betalt på nytt.

Pris (pr. 2020)

Anbefalt pris for en dalmatinervalp uten utstillingsfeil er kr 20.000,- . Kr 2000,- av denne summen er et depositum, og skal tilbakebetales til valpekjøper når hunden er HD-røntget. Det skal gå fram av kjøpekontrakten hva som er kjøpesummen og hva som skal tilbakebetales. Ved å gjøre dette håper vi at en større andel hunder blir røntget, og bidrar til en sikrere statistikk. Derfor anmoder vi alle oppdrettere å være lojale til denne ordningen.

 

Kullene nedenfor oppfyller Norsk Dalmatiner Klubbs krav til bruk av valpeformidling.

Hvert kull har sin unike kull-ID- les mer om dette her.

 


Kennel Spotnik v/Helle Høie

Kull ID: 04-2021

Adresse: Nesetvn. 56, 1560 Larkollen
Tlf: 92083995
Epost: spotnik.dalmatiner@gmail.com
Hjemmeside: link
Far: Ch. Dalmo’s Elegang Edward
Mor: Ch. Midleton’s Daphne Dream Spotnik
Innavlsgrad: 2,796%
Valper født: 28.01.2021
Antall: 3  (3 sorte hannhunder, 1 sort tispe)


Kennel Lovinda v/ Rune & Anne Karin Nyhammer

Kull ID: 01-2021

Adresse: Storevarden 16, 5350 Brattholmen
Tlf: 47653745
Epost: kennel-lovindas@outlook.com
Hjemmeside: link
Far: Ch Dalmo’s Aragon The First
Mor: Lovinda’s Miss Maiken
Innavlsgrad: 1,567%
Valper født: 07.03


Kennel Toots v/Aase Jakobsen

Kull ID: 02-2021

Adresse: Tønsvikvegen 375, 9023 Krokelvdalen
Tlf: 92833320
Epost: aase@toots.no
Hjemmeside: link
Far: Nord CH Botnicus Fast and Furious
Mor: N CH Toot’s One Way Ticket
Innavlsgrad: 1,398%
Valper født: 11.03.21
Antall: 9. 7 hanner (4 brune, 3 sorte) , 2 tisper (1 brun, 1 sort).


Tidligere kull i 2021 som er blitt formidlet gjennom oss:

Kull ID: 03-2021
Kennel Skvå v/Bente N Ovnerud
Ch. Dalmo’s Headmaster II / Sesequine Diamond Destiny (LUA)

Comments are closed.