Dommerliste

Det har vært mange dommerendringer så denne listen er ikke oppdatert.  Se PM for hvem som dømmer hvilken rase.

Dommere NDK x2 august 2020 siste (5)

 

Comments are closed.