Oppdateringer på siden

Det har kommet endel ny/oppdatert viktig informasjon på hjemmesiden, i hovedsak under fanen «avlsrådet«. Her er en oversikt over nylige oppdateringer:

Informasjon om dvergvekst (oppdatert)

Egen side for tester og skjema (ny)

Informasjon om DCM  (ny)

Informasjon om nyresvikt (oppdatert)

Informasjon om LUA og fremgangsmåte for testing og registrering (oppdatert)

Valpepris f.o.m september 2020 (ny)

 

Denne informasjonen og mye mer finner du i årets siste

Valpepris f.o.m september 2020

På oppdrettermøtet 2020 ble det enighet om å legge inn et depositum i valpeprisen, som tilbakebetales når hunden er HD røntget. Informasjon om pris ligger også til en hver tid tilgjengelig på sidene «kjøpe dalmatiner»,  «valper ventes», valper født» samt i referatet fra oppdrettermøtet 2020.

Pris (pr. 2020)

Anbefalt pris for en dalmatinervalp uten utstillingsfeil er kr 20.000,- . Kr 2000,- av denne summen er et depositum, og skal tilbakebetales til valpekjøper når hunden er HD-røntget. Det skal gå fram av kjøpekontrakten hva som er kjøpesummen og hva som skal tilbakebetales. Ved å gjøre dette håper vi at en større andel hunder blir røntget, og bidrar til en sikrere statistikk. Derfor anmoder vi alle oppdrettere å være lojale til denne ordningen.

Årets vinnerlister utgår

Mange av årets utstillinger og konkurranser innenfor andre grener har vært avlyst, og vi har fått informasjon om at flere av de gjenstående blir avlyst. Vi har og fått henvendelser fra medlemmer som opplever at det blir urettferdig i år. Norsk Dalmatiner Klubb er ikke den eneste raseklubben som velger å ikke sette opp vinnerlister dette året.
Vi har fulgt saken en stund, og har tatt en grundig gjennomgang av hva vi skal gjøre. Vårt enstemmige vedtak er at Norsk Dalmatiner klubb suspenderer alle vinnerlister i 2020. Kløvkoppen omfattes ikke av dette.

Styret i Norsk Dalmatiner Klubb

Dalmatinerhelg på Torpomoen

Norsk Dalmatiner Klubb ønsker velkommen til en dalmatinerhelg på torpomoen!

 

Dato: 5. og 6. september 2020

Sted: Torpomoen 27, 3579 Torpo (torpomoen.no)

Arrangement på facebook: link

Katalog legges ut her lørdag morgen: LINK TIL KATALOG


Program

Fredag 4.Sep

*kl 19.00 Pizza

Lørdag 5.Sep

*Frokost kl 08.30-09.00 (bestilles direkte fra Torpmoen på forhånd)

*Utstilling kl 10.00

*Lunsj ca kl 13.30

Lunsjbestilling taes opp under utstillingen

Kr 100 pr person ink. mineralvann (betales med vipps)

*Oppdrettermøte ca kl 14.30

Servering av kaffe/te/mineralvann og kaker

*Middag kl 19.00

Et glass inkludert til mat

Øvrig drikke betales med vipps

 

Søndag 6.Sep

*Frokost kl 08.30-09.00

*Utstilling kl 10.00-13.00


Overnatting:

Du bestiller selv overnatting via http://www.torpomoen.no/. Det går an å leie rom, slå opp telt eller komme med campingbil/vogn


Frister og påmelding:

Ordinær og manuell frist: 17.08

Utsatt frist (kun elektronisk): 24.08

Påmelding gjøres via «min side» på nkk.no

Manuell påmelding til trude@ebnett.no

Utstillingene er åpne for alle klasser f.o.m. 4 mnd. Egen uoffisiell klasse for dalmatinere med patch / blå øyne. (Kun manuell påmelding. )


Donasjon til Norsk Kennel Klub

Styret i Norsk Dalmatiner klubb har vedtatt å støtte NKK med 20 000 kr. Noen lurer kanskje på hvorfor.

I høst måtte man avlyse nesten all inntektsgivende aktivitet og man regnet med at neste år kunne man kompensere for dette. I stedet kom en pandemi og all aktivitet som skulle gi inntekter ble forbudt. NKK som har hatt god orden på økonomien og drevet uten offentlig støtte driver nå med løpende utgifter uten inntekter. Det hjelper ikke at man har flyttet inn i billigere lokaler, husleie er det like fullt. Man har permittert halvparten av de ansatte, men noen må det være for å hjelpe medlemmer, og lønnskostnader løper. Utgifter til datasystemene løper. Og uten inntekter går det mot konkurs. Mer info ligger på hjemmesidene til NKK: link

Og støtteordningene som er opprettet hjelper ikke NKK. Frivillige organisasjoner som ikke har skattepliktig inntekt får ikke støtte siden vi har solgt vafler og organisert prøver og utstillinger uten lønn. NKK har sendt henvendelse til myndighetene om situasjonen. link

NKK “eies” av de vel 260 hundeklubbene i Norge og fungerer litt som hundenorges sekretariat. Der har man datasystemer og registrerer hunder, hundehelse, prøver, utstillinger, dommere osv. All kompetanse som hundeklubbene i Norge trenger. Omtrent all kontakt med myndigheter enten det er juridiske, helsemessige eller andre problemstillinger. Praktiske ting som f.eks. opplæring og godkjenning av sporhunder osv. Og de er vår viktigste kontaktflate mot utlandet.

Hvordan ville en konkurs påvirke oss. Ja det vil påvirke omtrent alt som skjer. Driver du med oppdrett får du ikke registrert valper. Alt som har med helse, aktivitet, samfunn går fløyten. Og vi tror mange vil tenke at vi burde gjort mer for å redde NKK. Derfor har vi vedtatt å støtte med ca 80 kr pr medlem. Så vil vi følge utviklingen nøye.

Her finner dere oversikt over gaver, lån, kontoer, Vipps og hva forskjellige hundeklubber har bidratt med. Mange donerer som vi, men mange tilbyr også lån fra 50 000 – 500 000 kr. Styret tar gjerne imot innspill. Men vi oppfordrer alle til å bidra!

Vipps 22557.

Hilsen styret i Norsk Dalmatiner Klubb

Årsmøtet 2020 er avlyst

Styret i Norsk Dalmatiner Klubb har besluttet å avlyse årets årsmøte. Dette synes vi er en lei avgjørelse å ta, men vi ser ingen annen mulighet, da situasjonen nå er såpass usikker at det er vanskelig å planlegge fremover i år.

NKK informerer: «Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes. (…) Dersom årsmøtet avlyses, vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Utvidelsen av styrerollen for styremedlemmer som ville vært på valg i år gjelder kun frem til førstkommende årsmøte og ikke ny styreperiode (typisk to år).»

Med dette avlyser vi også Show 101 og rasespesialen i Drammen som skulle være 5 og 7 juni, samt rasespesialen i Tromsø 13 juni. Oppdrettermøtet ser vi om vi kan holde til høsten.

Vi hadde sett frem til årets «dalmatiner-helg», men vi håper at ting normaliseres om ikke så alt for lenge, også kommer vi sterkere tilbake til neste år! Vi har foreløpig ikke avlyst dobbelutstillingen vår i letohallen som skal være i august (for de fleste raser), der avventer vi enda, med ett ørlite håp.

Ta vare på hverandre og følg retningslinjene fra myndighetene, kos dere med hundene, også vil vi ønske dere alle en riktig god påske! 

Hilsen styret i Norsk Dalmatiner Klubb

Informasjon vedrørende våre utstillinger og møter i JUNI

Utstillingene er foreløpig hverken avlyst eller utsatt. Det er åpent for påmelding, men vi vil anbefale dere å vente med å melde på til vi vet mer om hvor lenge restriksjonene vi lever med nå vil vare. Fristene vil vi se på senere. Årsmøtet og oppdrettermøtet er heller ikke avlyst per dags dato, så hold av 5 -7 juni i kalenderen.
 
Mer informasjon om hvordan det blir fremover får vi 13.4. Ha tålmodighet, og følg myndighetenes retningslinjer 😊