Avlsrådet

Kontakt avlsrådet: avlsrad.ndk@gmail.com

Døv valp?

Døv valp?

Tidvis er det døve dalmatinervalper til salgs   Dersom du vurderer å skaffe en døv valp er det viktig at du vurderer dette svært nøye . Dalmatiner er en glad, stor og sterk hund.  Den er tilstedeværende og kan være voldsom i hilsning og lek. Å være hundei...
Tester og skjema

Tester og skjema

Her vil du finne tester/helseundersøkelser som vil være aktuelle for rasen, samt alle skjemaer som har med avl og helse å gjøre.  
Medlemmer

Medlemmer

Avlsrådet kan kontaktes på denne e-post adressen: avlsrad.ndk@gmail.com Leder Trine Senderud, Harehuagvegen 42, 3514 Hønefoss Mobil: 47239243 Epost: Trine Senderud Medlem Silje Paulsen, Nubbebakken 7 A, 5018 Bergen Tlf: 55312627. Mo...
Helseundersøkelser og RAS

Helseundersøkelser og RAS

Helseundersøkelsen 2022/23 Helseundersøkelsen er gjennomført og resultatene foreligger. NDK/Avlsrådet er i dialog med med Frode Lingås i forhold til det som kom fram i undersøkelsen, og hvordan vi skal arbeide videre med dette. Helseundersøkelsen blir t...
Bruk av valpeformidlingen

Bruk av valpeformidlingen

Alle tispeeiere som er medlem av NDK har rett til å bruke valpeformidlingen dersom begge avlshundene tilfredsstiller klubbens krav til avlsdyr, og at hun/han forplikter seg til å følge klubbens krav til oppdretter. Alle valpekull må være diskutert med/...
Å oppdrette et valpekull (hefte)

Å oppdrette et valpekull (hefte)

Passord for å lese/laste ned hefte kan fås ved henvendelse til avlsrådet. Klikk her for å gå til heftet.
LUA - Low Urine Acid dalmatinere

LUA - Low Urine Acid dalmatinere

På denne siden finner du informasjon om LUA-dalmatinere, samt hvordan LUA-kull testes og registreres.  Alle dalmatinere har i utgangspunktet et defekt/mutert gen (SLC2A9)som gjør at de produserer urinsyre med et høyere syrenivå enn andre raser. Dett...
Dvergvekst (osteochondrosdysplasia)

Dvergvekst (osteochondrosdysplasia)

Link til PDF http://dalmatinerklubben.no/wp-content/uploads/2020/12/Dvergvekst.pdf
Nyresvikt hos dalmatiner

Nyresvikt hos dalmatiner

Nyresvikt/Renal Dysplasi hos Dalmatiner   Her dreier det seg om mange forskjellige lidelser,alle alvorlige. Når valpen er født, er ikke nyrene fullt utviklet, men vil modnes i løpet av de første levemånedene. Det er i denne perioden at enkelte indi...
Dilatert kardiomyopati (DCM)

Dilatert kardiomyopati (DCM)

Dilatert kardiomyopati (DCM) er en uhelbredelig og dødelig lidelse. Hunden har forstørret hjerte med dårlig pumpefunksjon. Lidelsen utvikles raskt etter at hunden viser de første symptomene , som dårlig allmenntilstand, ofte med kortpustethet .Mange av d...

 

Comments are closed.