Dilatert kardiomyopati (DCM)

Dilatert kardiomyopati (DCM) er en uhelbredelig og dødelig lidelse. Hunden har forstørret hjerte med dårlig pumpefunksjon. Lidelsen utvikles raskt etter at hunden viser de første symptomene , som dårlig allmenntilstand, ofte med kortpustethet .Mange av de syke hundene har en lang preklinisk periode, altså uten symptomer, derfor er hjertescreening hos en spesialist på feltet eneste mulighet til å identifisere syke hunder.

Vi har ikke hatt mange mistenkelige tilfeller i Norge til nå, men vi har fått kjennskap til flere tilfeller i Sverige.
Da våre avlshunder ofte har svenske hunder i stamtavlen mener vi det er nødvendig og gi norske oppdrettere informasjon om lidelsen, samt informasjon om hva en kan gjøre for å hindre at syke dyr går i avlen. og om mulig finne hvilke dyr som har genet for lidelsen

DCM regnes å ha en dominant arvegang med ufullstendig gjennomslag. Dette gjør det svært vanskelig å identifisere bærere av genet. En syk
hund kan nemlig ha arvet dette ENTEN fra far eller mor og disse kan i sin tur være symptomfrie, selvom de har genet for DCM. (ufullstendig gjennomslag) Symptomer på DCM viser seg ofte ikke før hunden er godt voksen, og i tilfelle avlsdyr,har disse da allerede debutert.

For øyeblikket (2020) mener vi at eventuell hjertescreening av planlagte avlsdyr er helt opp
til den enkelte oppdretter. Det som er viktig nå er at hunder med plutselig og uventet død får hjertet sendt til obduksjon. Dette for å få en sikker diagnose. Klubben har et meget godt samarbeid med Frode Lingaas som vil utarbeide et skjema for prosedyren ved dette.
Skulle noe fortsatt være uklart kan avlsrådet hjelpe deg.

Kostnadene for obduksjon av hjertet vil dekkes av raseklubben.

Skjema: prøver til forskning

Comments are closed.