Nyresvikt hos dalmatiner

Nyresvikt/Renal Dysplasi hos Dalmatiner

 

Her dreier det seg om mange forskjellige lidelser,alle alvorlige. Når valpen er født, er ikke nyrene fullt utviklet, men vil modnes i løpet av de første levemånedene. Det er i denne perioden at enkelte individer ikke utvikler optimal nyrefunksjon. Dette vil i de fleste tilfelle forkorte hundens liv, noen blir bare ett par år gamle. Symptomene er vanligvis sterk tørst og en rask forverring av almentilstanden. Nyresvikt forekommer i mange raser, men arvegangen er ofte usikker. Slik også hos dalmatiner. Det klubben gjerne vil vite mer om, er lidelsen kalt Renal Dysplasi.
Denne kan bare diagnostiseres med sikkerhet ved at det tas en biopsi av nyrene med en gang hunden er død. De fleste eiere er på dette tidspunkt forståelig nok svært påvirket av å ha mistet sin hund, og har derfor ikke overskudd til å tenke på viktigheten av å sikre seg en nyre biopsi. Vi ber derfor oppdretter om å forberede eier på dette, ta kontakt med aktuell veterinær og helst oversende skjemaet ( se lenger ned på siden), som forklarer hva, hvordan og hvor biopsi skal sendes.
Genetiker Frode Lingaas vil hjelpe oss for å finne ut hvor utbredt lidelsen er i rasen og om mulig identifisere en familiær disposisjon. Avlsrådet kan bidra med mer informasjon skulle du ønske det.
Kostnader ved biopsi uttak vil dekkes av raseklubben.

Til informasjon så har ikke Nyresvikt/Renal Dysplasi noen koblinger til dalmatinerens spesielle nyrefunksjon som i korte trekk går ut på at de har et defekt gen som gjør at de produserer urinsyre med et høyere syrenivå enn andre raser. Mer om dette kan du eventuelt lese om under Helse og Fôring.

Avlsrådet i NDK har inngått et samarbeid med Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolen i Oslo og har blitt enige om følgende:
– NDK sørger for at nødvendig informasjon når ut til eiere og oppdrettere.
– NDK sørger for å registrere og følge opp nye tilfeller ved å stimulere til og bidra til prøvetaking, samt sikre gode diagnostisering av alle nye tilfeler som måtte dukke opp. Dette for å lære mer om årsaker, samt sikre materiale til forskning nasjonalt og i samarbeid med andre land.
– Det skal arbeides for å få gode rutiner for innsendelse av prøvemateriale av syke hunder og deres foreldre.

VIKTIG! Dersom du er eier, oppdretter av, eller kjenner til en hund som har nyresvikt så er det viktig at Avlsrådet varsles FØR hunden blir avlivet, dette for at vi skal kunne få muligheten til å ta nødvendige blodprøver og nyrebiopsi for å stille rett diagnose.

 

Det er utarbeidet er skjema som skal følge blodprøver med informasjon om hva slags prøver som er nødvendige:
– Serumprøver til hjelp i diagnostikk
– EDTA-prøver for DNA-analyse
– Stimulere til at det blir tatt nyrebiopsier fra hunder som er avlivet

Skjemaet kan lastes ned her: Skjema

Norsk Dalmatiner Klubb har besluttet å dekke utgiftene i forbindelse med blodprøver og nyrebiopsier. For eventuelle spørsmål kontakt Avlsrådet ved Trine Senderud.

Comments are closed.