DA-nytt

Fra 1986 fikk klubben sitt eget blad, «Dalmatiner Nytt», som etterhvert har utviklet seg til et moderne kvalitets-produkt, som ikke ligger tilbake for andre blader «det er naturlig å sammenligne seg med». Det kommer ut 3 ganger i året. Det har også vært utgitt Årbok f.o.m 1981 med registreringer, utstillingskritikker, statistikk og annonser.


Digitale utgaver av Dalmatiner Nytt

Da-nytt nr.1-2019


Klubbens kontonummer: 1604.0554525

Redaktør Miriam Øzger

Totenveien 643, 2848 Skreia

Mobil: 97153582

E-post: Miriam Øzger

 Spalteredaktør
 Avlsrådet Trine Senderud

Harehaugvegen 42, 3514 Hønefoss

Mobil: 47239243

E-post: Trine Senderud

 Oppdretterkontakt Kari Ditlefsen

Brusfaret 20, 2821 Gjøvik

Mobil: 95156811

E-post: Kari Ditlefsen

 Apport Ledig. Er du aktiv med din dalmatiner og har lyst til å ta over apportspalten? Ta kontakt med med redaktør.

 

 Utstilling Silje Paulsen

Lille Breivik, 5307 Ask

Tlf: 97671415

E-post: Silje Paulsen

 Annonse- og manusfrister for DA-nytt år 2018 Nr.1 – 1. februar

Nr.2-3 – 1. juni

Nr.4 – 1 november

 Innlegg og annonser til DA-nytt  Når du lager annonsen selv, bruk følgende format (se under):
 Størrelse  A5
 Side  148 x 210 mm
Marg Indre 10
Marg Ytre 10
Topp 10
Bunn 15
Skriftstørrelse/- type Brødtekst, 10 pkt, Times New Roman
Annonsepriser kommersielle annonser 1/1 side kr 600,-

1/2 side kr 400,-

Annonsepriser medlems annonser 1/1 side kr 100,-

(Utover to bilder pr annonse belastes kr 60,- pr stk.)

Comments are closed.