Merke

Norsk Dalmatiner Klubb har innført et merke som skal gjøre det litt enklere for valpekjøpere å finne frem til kull der foreldrene til kullet oppfyller  NDK sine krav til avlsdyr. Oppdrettere som avler i tråd med klubbens anbefalinger og bruker valpeformidlingen vil få utdelt merket i forbindelse med kull, og står fritt til å bruke dette i markedsføringen av dette, enten det er på finn.no, sosiale medier eller egen hjemmeside.

Merket skal KUN brukes i annonser som omhandler kombinasjonen det ble utdelt til, og kan således ikke brukes i markedsføring av andre kull eller oppdrettet generelt. 

Hvert merke har et unikt id-nummer som også vil finnes her, der kullet også skal ligge. Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at merket er ingen garanti, men heller en synliggjøring av at visse kriterier er oppfylt. Vi oppfordrer til også å gjøre egne undersøkelser før valpekjøp.

Ett av kravene til avlsdyrene er at de skal være fri for HD. Resten av kravene til  kan leses her.

Slik ser merkene ut:

 

Det lille merket kan for eksempel forminskes og brukes på en annonse.

Comments are closed.