Krav til avlsdyr

For at kullet skal kunne formidles gjennom valpeformidlingen skal kravene være innfridd
før parringen finner sted.

 1. Begge avlshundene skal være fri for hofteleddsdysplasi (HD).
 2. Hunder som er diagnostisert med OCD skal ikke benyttes i avl.
 3. De 5 første generasjonene etter kjent bærer av ARDS skal ikke brukes i avl.
  Ved dobling skal summen av avlshundenes ARDS-generasjoner ikke være lavere enn 13.*
 4. Hunder med blå øyne (ett eller to) skal ikke brukes i avl. **
 5. Hunder med patch kan benyttes i avl på følgende betingelser:
  Hunden skal oppfylle Krav til Avlsdyr.
  Vedr: krav til premiering: Det må foreligge ekstriørvurdering fra autorisert dommer foretatt
  på NDKs utstilling. Vurderingen skal tilsvare minst premieringen «very good».
 6. En tispe som skal brukes i avl skal være fylt to år før 1. parring.
 7. Begge avlshundene skal være vist på offisiell utstilling, og ha oppnådd minst VG
  (very good).
  Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er et utslag av en arvelig lidelse.
  Sikre anleggsbærere (for tiden ingen i Norge) sikre og teoretiske anleggsbærere får du
  kjennskap til ved henvendelse til avlsrådet.

** Disse kan gi store bidrag til spredning av arvelig døvhet.

 

Comments are closed.