Helseundersøkelser og RAS

Helseundersøkelsen 2022/23

Helseundersøkelsen er gjennomført og resultatene foreligger.
NDK/Avlsrådet er i dialog med med Frode Lingås i forhold til det som kom fram i undersøkelsen, og hvordan vi skal arbeide videre med dette. Helseundersøkelsen blir tema på oppdrettermøte i mai.

Link til PDF

 

Dalmatinerrapport – helseundersøkelsen fra 2013

Link til PDF

 

Helse og Atferd hos dalmatiner – helseundersøkelsen fra 2006

Link til PDF

 

RAS – Rasespesifik avlsstrategi for Norsk Dalmatiner Klubb

RAS versjon 2, 2019

RAS versjon 1, 2014

Comments are closed.