Døv valp?

Tidvis er det døve dalmatinervalper til salgs  

Dersom du vurderer å skaffe en døv valp er det viktig at du vurderer dette svært nøye. Dalmatiner er en glad, stor og sterk hund.  Den er tilstedeværende og kan være voldsom i hilsning og lek.

Å være hundeier medfører et stort ansvar. Å være eier av en døv hund vil medføre et ytterligere større ansvar. Dette gjelder både i forhold til å gi hunden et forsvarlig liv samt å påse at den ikke utgjør en fare for seg selv eller sine omgivelser.

Å være døv er en vesentlig nedsettelse av hundens funksjon. Den vil ikke være i stand til å orientere seg på bakgrunn av lyd og har mindre evne til å oppfatte situasjoner som kommer brått på.

Dette er spesielt viktig i omgang med små barn. Barn er impulsive og har mindre kontroll over egen  kropp. Dette kan føre til at de kommer overraskende på hunden.  En døv hund har mindre evne til å oppfatte dette og uheldige situasjoner kan oppstå.

Det er med stor sannsynlighet at hunden vil kunne utgjøre en fare for seg selv og sine omgivelser.

En dalmatiner er en løpsglad hund som liker strekke på bena. En døv hund vil være utfordrende å ha løs.

Ved kjøp av en døv valp skal dette framgå av kjøpekontrakten (jfr. NKK sine etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 8). Det bør også framgå av hvilke konsekvenser dette vil kunne få for både hund og kjøper.

Har du spørsmål omkring dette kan Avlsrådet kontaktes.

Comments are closed.