Krav til avlsdyr

 

 1. Alle valpekull må være diskutert med/meldt til avlsrådet før parring, hvis de skal formidles gjennom NDKs valpeformidling. Oppdretter må ha vært i kontakt med avlsrådet, enten pr. mail, brev eller telefon. Bekreftelse fra avlsrådet skal foreligge før formidling finner sted.
 2. Begge avlshundene skal være fri for hofteleddsdysplasi (HD).
 3. De 5 første generasjonene etter kjent bærer av ARDS skal ikke brukes i avl. Ved krysning skal summen av avlshundenes ARDS-generasjoner ikke være lavere enn 13.
 4. Hunder med blå øyne (ett eller to) skal ikke brukes i avl. **
 5. Oppdretter innestår for at kullets foreldre er friske og sunne, både fysisk og mentalt. Hunder som har eller har hatt arvelige sykdommer/lidelser bør vanligvis ikke brukes i avl. Eksempelvis gjelder dette dersom en av hundene har fått en veterinærdiagnose med atopi (arvelig allergi/eksem) eller osteochondrose skal dette opplyses på valpeformidlingsskjemaet.
 6. En tispe som skal brukes i avl skal være fylt to år før 1.parring.
 7. Foreldre, hvis kull ønskes formidlet gjennom klubben må ha oppnådd minst «very good».
 8. Oppdretteren plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler vd valpen (jfr. NKKs retningslinjer).
 9. Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest.
 10. Valper som er konstantert døve skal avlives (av veterinær).
 11. Valpene skal ikke leveres før ved ca. 8 ukers alder.
 12. Oppdretteren må sende inn rapportskjema om alle sine kull til avlsrådet.***
 13. Oppdretter/hannhundeier forventes å følge overstående regler for alle sine kull/parringr.
 14. I tillegg kommer NKKs regler for avl og oppdrett. Fås ved henvendelse til NKK.
 15. Selv når overstående regler er fulgt, er ansvaret for kvaliteten på hver enkelt valp helt og holdent oppdretterens.

 

 • Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er et utslag av en arvelig lidelse. Sikre anleggsbærere (for tiden ingen i Norge) sikre og teoretiske anlegsbærere får du kjennskap til ved henvendelse til avlsrådet.

** Disse kan gi store bidrag til spredning av arvelig døvhet.

*** Kullrapportene blir oppsummert i årboken.

 

Skriv ut denne siden på baksiden av «Valpeformidlingsskjemaet».

 

Skjema finner du her.

Comments are closed