Krav til avlsdyr

For at kullet skal kunne formidles gjennom valpeformidlingen skal kravene være innfridd før parringen finner sted.

  • Begge avlshundene skal være fri for hofteleddsdysplasi (HD).

  • Hunder som er diagnostisert med OCD skal ikke benyttes i avl.

  • De 5 første generasjonene etter kjent bærer av ARDS skal ikke brukes i avl. Ved dobling skal summen av avlshundenes ARDS-generasjoner ikke være lavere enn 13.*

  • Hunder med blå øyne (ett eller to) skal ikke brukes i avl. **

  • En tispe som skal brukes i avl skal være fylt to år før 1. parring.

  • Begge avlshundene skal være vist på offisiell utstilling, og ha oppnådd minst VG (very good).

* Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er et utslag av en arvelig lidelse. Sikre anleggsbærere (for tiden ingen i Norge) sikre og teoretiske anleggsbærere får du kjennskap til ved henvendelse til avlsrådet.

** Disse kan gi store bidrag til spredning av arvelig døvhet.

 

Skjema finner du her.

Comments are closed.