Krav til avlsdyr

 1. Alle valpekull må være diskutert med/meldt til avlsrådet før parring, hvis de skal formidles gjennom Ndk`s valpeformidling. Oppdretter må ha vært i kontakt med avlsrådet, enten pr. mail, brev eller telefon. Bekreftelse fra avlsrådet skal foreligge før formidling finner sted.
 2. Begge avlshundene skal være fri for hofteleddsdysplasi (HD).
 3. Hunder som er diagnostisert med OCD skal ikke benyttes i avl.
 4. De 5 første generasjonene etter kjent bærer av ARDS skal ikke brukes i avl. Ved krysning skal summen av avlshundenes ARDS-generasjoner ikke være lavere enn 13.*
 5. Hunder med blå øyne (ett eller to) skal ikke brukes i avl. **
 6. Oppdretter innestår for at kullets foreldre er friske og sunne, både fysisk og mentalt. Hunder som har eller har hatt arvelige sykdommer/ lidelser bør vanligvis ikke benyttes i avl. Dersom så er tilfelle skal dette opplyses på valpeformidlingsskjemaet.
 7. En tispe som skal brukes i avl skal være fylt to år før 1. parring.
 8. Begge avlshundene skal være vist på offisiell utstilling, og ha oppnådd minst VG (very good).
 9. Oppdretteren plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved valpen (jfr. NKKs retningslinjer).
 10. Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest.
 11. Valper som er konstatert døve skal avlives (av veterinær).
 12. Valpene skal ikke leveres før ved ca. 8 uker.

 

 • Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er et utslag av en arvelig lidelse. Sikre anleggsbærere (for tiden ingen i Norge) sikre og teoretiske anlegsbærere får du kjennskap til ved henvendelse til avlsrådet.

** Disse kan gi store bidrag til spredning av arvelig døvhet.

Skriv ut denne siden på baksiden av «Valpeformidlingsskjemaet».

 

Skjema finner du her.

Comments are closed