Avlsrådet

Medlemmer

Medlemmer

  Leder Trine Senderud, Harehuagvegen 42, 3514 Hønefoss Mobil: 47239243 Epost: Trine Senderud Medlem Silje Paulsen, Nubbebakken 7 A, 5018 Bergen Tlf (P): 55312627. Mob.: 97671415 E-post: Silje Paulsen Medlem   Miriam Øz...
Nyreproblematikk hos dalmatiner

Nyreproblematikk hos dalmatiner

På senhøsten 2016 ble avlsrådet underrettet om at to unge hunder måtte avlives på grunn av nyresvikt. Begge hundene ble obdusert og kostnadene dekket av NDK. Avlsrådet kontaktet i denne forbindelse Veterinærhøgskolen v/Frode Lingaas. Avlsrådet har pr i...
Helseundersøkelser og RAS

Helseundersøkelser og RAS

  Dalmatinerrapport - helseundersøkelsen fra 2013 Link til PDF   Helse og Atferd hos dalmatiner - helseundersøkelsen fra 2006 Link til PDF   RAS - Rasespesifik avlsstrategi for Norsk Dalmatiner Klubb Link til PDF
Krav til avlsdyr

Krav til avlsdyr

Alle valpekull må være diskutert med/meldt til avlsrådet før parring, hvis de skal formidles gjennom Ndk`s valpeformidling. Oppdretter må ha vært i kontakt med avlsrådet, enten pr. mail, brev eller telefon. Bekreftelse fra avlsrådet skal forelig...
Bruk av valpeformidlingen

Bruk av valpeformidlingen

Alle tispeeiere som er medlem av NDK har rett til å bruke valpeformidlingen dersom begge avlshundene tilfredstiller klubbens krav. Skjema fås ved henvendelse til avlsrådets formann. Utfylt skjema sendes formann i avlsrådet. (Det anbefales at skjemaet sen...

Comments are closed