Bruk av valpeformidlingen

Alle tispeeiere som er medlem av NDK har rett til å bruke valpeformidlingen dersom begge avlshundene tilfredsstiller klubbens krav til avlsdyr, og at hun/han forplikter seg til å følge klubbens krav til oppdretter.

Alle valpekull må være diskutert med/meldt til avlsrådet før parring, hvis de skal formidles gjennom NDK`s valpeformidling. Oppdretter må ha vært i kontakt med avlsrådet, enten pr. mail, brev eller telefon. Bekreftelse fra avlsrådet skal foreligge før formidling finner sted.

Skjema for valpeformidling ligger her. NB – skjemaet som ligger det skal byttes ut, nytt er at valpeformidling er gratis.

N Krav til oppdretter 2018

N Bruk av valpeformidlingen 2018

N Valpeformidlingsskjema 2018

Se dokumentene i egen fane:

Bruk av valpeformidlingen

Krav til oppdretter

Krav til avlsråd + valpeformidlingsskjema

Comments are closed.