Bruk av valpeformidlingen

Alle tispeeiere som er medlem av NDK har rett til å bruke valpeformidlingen dersom begge avlshundene tilfredstiller klubbens krav.

 1. Skjema fås ved henvendelse til avlsrådets formann.

 2. Utfylt skjema sendes formann i avlsrådet. (Det anbefales at skjemaet sendes rett etter parring, da mange planlegger valpekjøp lang tid i forveien. Når valpene er født gis Webmaster beskjed om antall, kjønn og farge).

 3. Kr. 300,- betales inn til kontonummer: 1604 05 54525 v/Kasserer i NDK (se info under styret)

 4. Valpeformidlingsskjemaet blir signert og sendt til Avlsrådets formann, og deretter lagt ut på NDKs hjemmeside: http://www.dalmatinerklubben.no

 5. VALPER OVER 3 MD FJERNES FRA SIDEN HVIS IKKE OPPDRETTER HAR MELDT FRA AT DE SKAL STÅ! Det er oppdretters ansvar å sørge for å gi beskjed til Webmaster. Deretter gis beskjed hver md. til valpene er 6 md. Valper over 6 md vil bli fjernet. Hvis et kull er fjernet, og oppdretter ønsker det satt inn igjen, kan dette gjøres når valpeformidling er betalt på nytt.

 6. Alle parringer og fødsler hvor begge avlshundene tilfredsstiller klubbens krav til valpeformidlingen kan meldes til spalten parringer og fødsler i Dalmatiner-nytt (selv om oppdretteren ikke benytter seg av valpeformidlingen). Det er oppdretterens ansvar å gi avlsrådets formann beskjed.

 7. NDK har valpehåndbøker med nyttig informasjon til valpekjøpere. Den fås ved henvendelse til avlrådets formann.

 8. Veiledningsheftet ’’Å oppdrette et valpekull’’ fås ved henvendelse til avlsrådets formann.

  1. Rapporteringsskjema sendes ut sammen med valpeformidlingsskjema. Dette returneres i utfylt stand til avlsrådets formann innen kullet er fylt 3 mnd. Oppdretter av formidlede kull som ikke sender inn
   rapporteringsskjema vil ikke få formidlet sitt neste kull. Manglende innsending vil også fremgå i avlsrådets årsrapport.
 9. For ytterligere informasjon ta kontakt med avlsrådets formann.

 10. All omplassering av dalmatiner kan gjøres GRATIS gjennom klubbens hjemmeside. Salg av en voksen hund for under 5000,- kr regnes som ”omplassering”. Det skal generelt ligge lite informasjon om hundene på hjemmesiden slik at de som er interessert må ringe til den som omplasserer. Det som skal oppgis er :Hundens registrerte navn (far og mor), kallenavn, kjønn, fødselsdato, farge, kontaktperson m/telefonnummer og/eller e-postadresse, evt. hjemmesideadresse. Gi beskjed til avlsråd.

Comments are closed