Bruk av valpeformidlingen

Last ned PDF her


NDKs Valpeformidling

Alle tispeeiere som er medlem av NDK har rett til å bruke valpeformidlingen dersom begge avlshundene tilfredsstiller klubbens krav til avlsdyr, og at hun/han forplikter seg til å følge klubbens krav til oppdretter.

Alle valpekull må være diskutert med/meldt til avlsrådet før parring, hvis de skal formidles gjennom NDK`s valpeformidling. Oppdretter må ha vært i kontakt med avlsrådet, enten pr. mail, brev eller telefon. Bekreftelse fra avlsrådet skal foreligge før formidling finner sted.

 

Krav til avlsdyr

For at kullet skal kunne formidles gjennom valpeformidlingen skal kravene være innfridd før parringen finner sted.

 1. Begge avlshundene skal være fri for hofteleddsdysplasi (HD).

 2. Hunder som er diagnostisert med OCD skal ikke benyttes i avl.

 3. De 5 første generasjonene etter kjent bærer av ARDS skal ikke brukes i avl. Ved dobling skal summen av avlshundenes ARDS-generasjoner ikke være lavere enn 13.*

 4. Hunder med blå øyne (ett eller to) skal ikke brukes i avl. **

 5. En tispe som skal brukes i avl skal være fylt to år før 1. parring.

 6. Begge avlshundene skal være vist på offisiell utstilling, og ha oppnådd minst VG (very good).

 • Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er et utslag av en arvelig lidelse. Sikre anleggsbærere (for tiden ingen i Norge) sikre og teoretiske anleggsbærere får du kjennskap til ved henvendelse til avlsrådet.

** Disse kan gi store bidrag til spredning av arvelig døvhet.

 

Krav til oppdretter:

 1. Oppdretter innestår for at kullets foreldre er friske og sunne, både fysisk og mentalt. Hunder som har eller har hatt arvelige sykdommer/ lidelser bør vanligvis ikke benyttes i avl. Dersom så er tilfelle skal dette opplyses på valpeformidlingsskjemaet.
 2. Oppdretteren plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved valpen (jfr. NKKs grunnregler).
 3. Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest.
 4. Valper som er konstatert døve skal avlives (av veterinær).
 5. Valpene skal ikke leveres før ved ca. 8 uker.
 6. Oppdretter forplikter seg til å følge NKK etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Dersom kravene til avlsdyr og- eller oppdretter ikke oppfylles, eller oppgitte opplysninger ikke er korrekte, vil kullet bli fjernet fra valpeformidlingen. Videre kan disiplinære tiltak bli vurdert.

 

ANBEFALINGER:

 • Et avlsdyr som har en kjent bærer av dvergvekst i sin stamtavle, bør fortrinnsvis pares med et avlsdyr som ikke har en kjent bærer av dvergvekst på sin stamtavle. Det anbefales at kombinasjoner med to avlsdyr som begge har kjent bærer av dvergvekst i sin stamtavle (dobling) gjøres med forsiktighet. Videre anbefales det at det tas røntgen av valpenes håndledd fremme. Røntgen bør foretas før levering og ikke senere enn 12 ukers alder.

 • Et avlsdyr bør ha maks 40 avkom etter seg i hele sin levetid. Det anbefales derfor å benytte avlshunder som har færre enn 40 avkom.

 • Det anbefales at kombinasjonens innavlsgrad ikke overstiger 6,25% (beregnet på 6 generasjoner).

 • Det anbefales at avlsdyrene til sammen har en HD-indeks på 200.

 

Bruk av valpeformidlingen

 1. Skjema «Krav til avlsdyr/valpeformidling» lastes ned fra NDKs hjemmeside eller fås ved henvendelse til avlsrådet. >skjema ligger her<

 2. Kr. 300,- betales inn til kontonummer: 1604 05 54525 v/Kasserer i NDK (se info under styret)

 3. Valpeformidlingsskjemaet signeres og sendes til Avlsrådets formann sammen med dokumentasjon på at kr. 300,- er betalt. Dersom det sendes inn elektronisk er det ikke påkrevet med signatur. Deretter legges kullet ut på NDKs hjemmeside: http://www.dalmatinerklubben.no (Det anbefales at skjemaet sendes rett etter parring, da mange planlegger valpekjøp lang tid i forveien. Når valpene er født gis Webmaster beskjed om antall, kjønn og farge).

 4. Alle parringer og fødsler hvor begge avlshundene tilfredsstiller klubbens krav til avlsdyr kan meldes til Avlsrådets spalte i DA-nytt under Valper ventes og Valper født (selv om oppdretteren ikke benytter seg av valpeformidlingen). Det er oppdretterens ansvar å gi avlsrådets formann beskjed.

 5. Veiledningsheftet ’’Å oppdrette et valpekull’’ lastes ned fra klubbens hjemmeside (passordbeskyttet) eller fås ved henvendelse til avlsrådet.

 6. NDK har valpehåndbøker med nyttig informasjon til valpekjøpere. Den fås ved henvendelse til avlsrådets formann.

 7. Innen kullet er 3 måneder skal oppdretter sende inn rapporteringsskjema til Avlsrådet ved formann. Skjema lastes ned fra NDKs hjemmeside eller fås ved henvendelse til avlsrådet. Opplysninger fra rapportskjemaet vil framgå i avlsrådets årsrapport. Manglende innsending vil også fremgå.

 8. Valper over 3 mnd fjernes fra hjemmesiden dersom oppdretter ikke har gitt melding om at kullet fortsatt skal formidles. Det er oppdretters ansvar å sørge for å gi beskjed til Webmaster. Deretter gis beskjed hver mnd. til valpene er 6 mnd. Valper over 6 mnd vil bli fjernet. Hvis et kull er fjernet, og oppdretter ønsker det satt inn igjen, kan dette gjøres når valpeformidling er betalt på nytt.

 9. Omplassering av dalmatiner kan gjøres GRATIS gjennom klubbens hjemmeside. Salg av en voksen hund for under 5000,- kr regnes som ”omplassering”. Det skal generelt ligge lite informasjon om hundene på hjemmesiden slik at de som er interessert må ringe til den som omplasserer. Det som skal oppgis er: Hundens registrerte navn, foreldre, kallenavn, kjønn, fødselsdato, farge, kontaktperson m/telefonnummer og/eller e-postadresse, evt. hjemmesideadresse. Melding om omplassering gis til avlsråd eller webmaster.

 10. Det anbefales at ett års medlemskap i NDK er inkludert i valpeprisen

 11. For ytterligere opplysninger kan avlsrådet kontaktes.

Comments are closed.