LUA – Low Urine Acid dalmatinere

Alle dalmatinere har i utgangspunktet et defekt/mutert gen (SLC2A9)som gjør at de produserer urinsyre med et høyere syrenivå enn andre raser. Dette gjør at de har anlegg for å produsere urater, en spesiell form for urinsten.  Hos andre raser blir proteiner i maten (puriner spesifikt) brutt ned i leveren og blir til ett sluttprodukt som heter allantoin. Allantoin blir utskilt via nyrene og er oppløselig i urinen i blæren. Hos dalmatineren stopper nedbrytningen ett steg før, i urinsyren. Noen ganger, i særlige konsentrasjoner og PH-forhold kan det dannes et salt, kalt urat, i blæren. Urater kan danne krystaller som igjen kan klumpe seg sammen til å bli stener. Blir disse store nok kan de blokkere urinrøret, som leder urinen fra blæren og ut. Denne blokkeringen skjer oftere hos hannhundene en tispene, da hannhundene har et smalere og lengre urinrør.

LUA

På 1970 tallet ble en dalmatinertispe parret med en pointerhannhund, og slik fikk man med et normalt SLC2A9 gen fra pointeren. Denne kombinasjonen er grunnlaget for all LUA-avl i dag. Det var kun denne pointeren som ble krysset inn, videre i prosjektet ble det bare brukt renrasede dalmatinere. LUA-dalmatinere er dermed 99.99% renrasede, registreres i NKK, og kan delta på aktiviteteter (fks utstilling) på lik linje med andre dalmatinere. SLC2A9 genet, som er det som har blitt med videre fra pointeren, gjør at lua-dalmatinerne har normale nivåer av urinsyre i blod og urin. L

I Norge finnes det nå noen LUA-dalmatinere, og den første parringen mellom en «vanlig» dalmatinertispe og LUA hannhund ble gjort i 2020. For å finne ut hvilke valper i ett kull som er LUA foretas det en gentest før valpene leveres fra oppdretter.

 

Fakta om LUA på Svenska Dalmatiner-Sällskapet sin side

LUA Dalmatians – gruppe på facebook med mye informasjon

Les om norges første LUA-dalmatinere her

Comments are closed.