Nyresvikt hos dalmatiner

Nyresvikt/Renal Dysplasi hos Dalmatiner

Nyresvikt eller Renal Dysplasi er en utviklingssvikt i nyrevevet som medfører at nyrene ikke fungerer normalt og etter hvert svikter. Dette er en arvelig tilstand, men arvegangen er ikke kjent. Sykdommen er dessverre dødelig og for å kunne diagnostisere sykdommen må hunden obduseres og vevsprøver av nyrene må tas.
Norsk Dalmatiner Klubb ønsker å følge opp hunder med Nyresvikt/Renal Dysplasi. Dette for å kunne kartlegge sykdommen på rasen. Nyresvikt/Renal Dysplasi er ikke en utbrett sykdom på rasen pr i dag, men avlsrådet har kjennskap til 8 norske hunder som er avlivet av nyresvikt i perioden 2000 – 2016. Alle hundene ble avlivet i ung alder og halvparten av disse er obdusert. Noen av hundene er nært beslektet, men det er ingen ”rød tråd” i stamtavlene. Det kjennes også til noen utenlandske hunder som har norsk far eller mor som er avlivet av nyresvikt i ung alder.

Til informasjon så har ikke Nyresvikt/Renal Dysplasi noen koblinger til dalmatinerens spesielle nyrefunksjon som i korte trekk går ut på at de har et defekt gen som gjør at de produserer urinsyre med et høyere syrenivå enn andre raser. Mer om dette kan du eventuelt lese om under Helse og Fôring.

Avlsrådet i NDK har inngått et samarbeid med Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolen i Oslo og har blitt enige om følgende:
– NDK sørger for at nødvendig informasjon når ut til eiere og oppdrettere.
– NDK sørger for å registrere og følge opp nye tilfeller ved å stimulere til og bidra til prøvetaking, samt sikre gode diagnostisering av alle nye tilfeler som måtte dukke opp. Dette for å lære mer om årsaker, samt sikre materiale til forskning nasjonalt og i samarbeid med andre land.
– Det skal arbeides for å få gode rutiner for innsendelse av prøvemateriale av syke hunder og deres foreldre.

VIKTIG! Dersom du er eier, oppdretter av, eller kjenner til en hund som har nyresvikt så er det viktig at Avlsrådet varsles FØR hunden blir avlivet, dette for at vi skal kunne få muligheten til å ta nødvendige blodprøver og nyrebiopsi for å stille rett diagnose.

 

Det er utarbeidet er skjema som skal følge blodprøver med informasjon om hva slags prøver som er nødvendige:
– Serumprøver til hjelp i diagnostikk
– EDTA-prøver for DNA-analyse
– Stimulere til at det blir tatt nyrebiopsier fra hunder som er avlivet

Skjemaet kan lastes ned her: Skjema

Norsk Dalmatiner Klubb har besluttet å dekke utgiftene i forbindelse med blodprøver og nyrebiopsier. For eventuelle spørsmål kontakt Avlsrådet ved Trine Senderud.

Comments are closed.