Om NDK

 

Norsk Dalmatinerklubb

ORG. NR. 997 346 858

Klubbens kontonummer: 1604.05.54525

Dalmatinerens spesialklubb var fra 1973 Klubben for Større Selskapshundraser (KSS). Her fikk vi lov til å vokse oss store nok til å danne Norsk Dalmatiner Klubb (NDK) fra 1. januar 1986.

Medlemstallet var på dette tidspunkt 210 og har siden steget til over 600. Klubbens mål er at alle dalmatinereiere skal være medlem, forhåpentlig til nytte og glede for dem selv, og for å støtte det arbeid som er lagt ned for at du som dalmatinereier har fått den hunden du eier idag. Det er nemlig ikke bare én enkelt persons innsats, men et resultat av et godt miljø rundt avlen i Norge, og stor åpenhet oppdrettere imellom.

Som medlem i Norsk Dalmatiner Klubb får du klubbens medlemsblad 3 ganger i året, samt klubbens årbok. Du får Norsk Kennel Klubs medlemsblad 4 ganger i året. Medlemsavgiften er delt opp med en grunnkontingent som går til NKK og resten av beløpet går til NDK. På denne måten kan du dra nytte av alle fordelene dette gir, som f.eks. når man skal stille ut, gå på kurs etc.

Comments are closed.