WAFDAL

 

WAFDAL – World Association For Dalmatians, er et samarbeidsorgan mellom dalmatinerklubber underlagt FCI, i forhold til standard, helsespørsmål, avl og utstillinger. Det arrangeres et møte hvert annet år og hver klubb kan stille med inntil to representanter. Samtidig blir det arrangert en utstilling hvor vinneren gis titelen europeisk dalmatinerchampion (ikke offisiell).

WAFDAL har et styre med en formann, en sekretær og en kasserer, pluss en representant for den neste arrangerende klubb. I tillegg er det komitéer for bedømmelse, avl og helse. NDK er en av 18 medlemsklubber. De øvrige er dalmatinerklubbene i Danmark, Sverige, Finland, Belgia, Nederland, Tyskland (3 klubber), Frankrike, Italia, Sveits, Østerrike, Tsjekkia, Kroatia (2 klubber), Ungarn og Cuba. I tillegg har de britiske klubbene BDC og NOEDC observatørstatus (England er ikke medlem av FCI).

For ytterligere opplysninger se WAFDALs hjemmeside.

 

Comments are closed.