Dommerliste og presentasjon

 

Presentasjon av dommerne: klikk her

(dommerlisten er ikke oppdatert med nye dommere).
rasefordeing NDK 24 (1)

Comments are closed.