Nyreproblematikk hos dalmatiner

Denne informasjonen ligger også under fanen Avlsrådet.

På senhøsten 2016 ble avlsrådet underrettet om at to unge hunder måtte avlives på grunn av nyresvikt. Begge hundene ble obdusert og kostnadene dekket av NDK. Avlsrådet kontakt i denne forbindelse Veterinærhøgskolen v/Frode Lingaas.

Avlsrådet har pr i dag kjennskap til 8 norske hunder som er avlivet av nyresvikt i perioden 2000 – 2016. Alle ble avlivet i ung alder. Halvparten av disse er obdusert. Noen av hundene er nært beslektet, men det er ingen «rød tråd» i stamtavlene. I tillegg kjenner vi også til noen  utenlandske hunder som har norsk far eller mor som er avlivet av nyresvikt i ung alder.

I møtet med Frode Lingaas ble vi enige om dette:

  •  NDK sørger for at nødvendig  informasjon når ut til  eiere og oppdrettere
  • NDK sørger for å registrere og følge opp nye tilfeller ved å  stimulere til og bidra til prøvetaking, samt sikre god diagnostisering av alle nye tilfeller som måtte dukke opp. Dette for å lære mer om årsaker, samt sikre materiale til forskning nasjonalt og i samarbeid med andre land

Det arbeides for å få gode rutiner for innsendelse av prøvemateriale av syke hunder og deres foreldre.

  • Dersom du er eier, oppdretter av, eller kjenner til en hund som har nyresvikt er det viktig at Avlsrådet varsles FØR hunden avlives, slik at det blir tatt blodprøver og nyrebiopsi.

Det er utarbeidet et skjema som skal følge blodprøver med informasjon om hva slags prøver som er nødvendige:

  •  Serumprøver til hjelp i diagnostikk
  • EDTA-prøver for DNA-analyse
  • Stimulere til  at det blir tatt nyrebiopsier fra hunder som måtte dø

Last ned skjema: her
Styret har besluttet å dekke utgifter til blodprøver og nyrebiopsier.

Temaet blir ett av de viktigste på årets Oppdettermøte.

Ta kontakt med Avlsrådet dersom du  har spørsmål.
For Avlsrådet

Trine Senderud