Oppdrettermøtet 2017

Avholdes på: Hekshusstranda camping Kapp 6 mai 2017
Tidspunkt: umiddelbart etter årsmøtet (årsmøtet avholdes etter den uoffisielle utstillingen på samme sted)
Påmelding til: Trine Senderud, e-post: trine.senderud@hotmail.com
Tlf: 47 23 92 43 innen 24.04.17.
Annonse pdf: Oppdrettermøtet 2017

Møtet er åpent for ALLE medlemmer av dalmatinerklubben, ikke bare oppdrettere.

TEMA
1. Dvergveks – krav til avsldyr, ny vurdering
2. Nyresvikt hos dalmatiner, forekomst og iverksatte tiltak. Informasjon
fra Avlsådet
3. Ny helseundersøkelse vil bli gjennomført første halvdel av 2018
4. Oppdatering av RAS
5. HD
6. Evt.