Ditt medlemsskap er viktig for både klubben og rasen

Vi var veldig heldige som fikk gjennomført vår store utstilling i letohallen i 2020. Vi hadde mange påmeldte, og dette gjorde at vi gikk ut av det med et solid overskudd. Hvordan året som kommer blir vet vi ikke, og vi vet ikke om vi får mulighet til å arrangere større utstillinger utover rasespesialer.

Derfor er vi avhengige av at mange velger å være medlem i klubben, slik at vi er sikret en stabil økonomi, og kan fortsette arbeidet for rasen på best mulig måte. Konkret betyr dette at vi nå har mulighet til å dekke obduksjon av hjertet ved mistenkt DCM, obduksjon/biopsi av nyrer ved nyresvikt, samt at vi er behjelpelige ved «mistenkelige» dødsfall. Avlsrådet er alltid tilgjengelige ved spørsmål om avl og helse, og vil hjelpe der det er mulig. Styret jobber hardt for drive klubben på en god måte, og arrangere møtepunkter for dalmatinereiere, samt arrangementer som forhåpentligvis vil gi et overskudd (takk til alle frivillige som stiller opp, og gjør dette mulig!)

Hva får du ut av et medlemsskap i NDK? Det er kanskje mange som tenker at det ikke er noen vits i å være medlem i raseklubben, fordi de ikke driver med utstilling, annen hundesport eller er aktiv i dalmatinermiljøet. Men har du kjøpt dalmatiner av en seriøs oppdretter, har du allerede dratt nytte av klubbens arbeid gjennom mange år – uten raseklubbene og retningslinjer/anbefalinger for avl ville rasen hatt en helt annen kvalitet her i landet, og vært plaget med sykdommer som så godt som har blitt utryddet på grunn av klubben og oppdretternes harde arbeid.

Av konkrete medlemsfordeler får du vårt koselige blad «Dalmatiner Nytt» i postkassen 3-4 ganger i året, og siden medlemsskapet er knyttet opp mot NKK får du også deres medlemssblad «Hundesport» i postkassa flere ganger i året. Her kan du lese om alle medlemsfordeler.

Oppsummert kan vi si at uansett hva du bruker dalmatineren din til, om den er en ren tur og familiehund, konkurransehund eller farter mye rundt på utstilling, så er akkurat ditt medlemsskap viktig for klubben, og vi setter enorm pris på dere som har vært medlem i mange år, og dere som kanskje melder dere inn akkurat nå, på grunn av dette innlegget. Tusen takk!

Trykk her for å melde deg inn

Nina Hedvig Eriksen, på vegne av Norsk Dalmatiner Klubb

Comments are closed.