Hvorfor kjøpe valp fra kull som er formidlet gjennom oss?

Av og til dukker det opp et dalmatinerkull som ikke er formidlet gjennom klubbens valpeformidling.

Noen ganger er grunnen til dette helt uvesentlig, men det er likevel lurt å spørre oppdretter om kullet står på klubbens valpeliste, og hvis ikke, spør hvorfor.

Skal klubben kunne hjelpe til å formidle et valpekull, må kravene til foreldrenes helse, alder og eksteriør være oppfylt, likedan skal valpene ha fått forsvarlig stell og kjøpers interesser skal også ivaretas.
Vi anbefaler derfor alle som er interessert i å kjøpe en dalmatinervalp om å se på «Valper ventes» og «Valper født» for å sjekke om kullet formidles. Se også våre «Krav til avlsdyr«.

Foto: Vibeke Brath

 

Nyreproblematikk hos dalmatiner

Denne informasjonen ligger også under fanen Avlsrådet.

På senhøsten 2016 ble avlsrådet underrettet om at to unge hunder måtte avlives på grunn av nyresvikt. Begge hundene ble obdusert og kostnadene dekket av NDK. Avlsrådet kontakt i denne forbindelse Veterinærhøgskolen v/Frode Lingaas.

Avlsrådet har pr i dag kjennskap til 8 norske hunder som er avlivet av nyresvikt i perioden 2000 – 2016. Alle ble avlivet i ung alder. Halvparten av disse er obdusert. Noen av hundene er nært beslektet, men det er ingen «rød tråd» i stamtavlene. I tillegg kjenner vi også til noen  utenlandske hunder som har norsk far eller mor som er avlivet av nyresvikt i ung alder.

I møtet med Frode Lingaas ble vi enige om dette:

  •  NDK sørger for at nødvendig  informasjon når ut til  eiere og oppdrettere
  • NDK sørger for å registrere og følge opp nye tilfeller ved å  stimulere til og bidra til prøvetaking, samt sikre god diagnostisering av alle nye tilfeller som måtte dukke opp. Dette for å lære mer om årsaker, samt sikre materiale til forskning nasjonalt og i samarbeid med andre land

Det arbeides for å få gode rutiner for innsendelse av prøvemateriale av syke hunder og deres foreldre.

  • Dersom du er eier, oppdretter av, eller kjenner til en hund som har nyresvikt er det viktig at Avlsrådet varsles FØR hunden avlives, slik at det blir tatt blodprøver og nyrebiopsi.

Det er utarbeidet et skjema som skal følge blodprøver med informasjon om hva slags prøver som er nødvendige:

  •  Serumprøver til hjelp i diagnostikk
  • EDTA-prøver for DNA-analyse
  • Stimulere til  at det blir tatt nyrebiopsier fra hunder som måtte dø

Last ned skjema: her
Styret har besluttet å dekke utgifter til blodprøver og nyrebiopsier.

Temaet blir ett av de viktigste på årets Oppdettermøte.

Ta kontakt med Avlsrådet dersom du  har spørsmål.
For Avlsrådet

Trine Senderud

Har du ett bilde til vårt galleri?

I vårt galleri vil vi ha medlemmenes beste bilder, av dalmatinere som smiler, dalmatinervalper, dalmatinere i full fart, pene dalmatinere, søte dalmatinere, flinke dalmatinere, … alle slags dalmatinere! 😀
 

Hvis du har et bra bilde i god kvalitet (skarpt) og god oppløsning du vil dele med andre, send inn!

Send med relevant informasjon som hundens navn og fotograf.

Dessverre kan vi ikke ta med alle, men bilder som ikke blir lagt ut med en gang kan bli brukt ved en senere anledning.  Bildene vil og kunne bli brukt i Dalmatiner-nytt og i andre klubbsammenhenger.

Send bilder til ninahedvig@outlook.com – merk e-post med «bilder til NDK«