Ny side for medlemmer

I toppmenyen finner du nå en egen side forbeholdt medlemmer i Norsk Dalmatiner Klubb 😀

Foreløpig ligger det et innholdsrikt webinar der med hudspesialist Babette Taugbøl, om allergi og behandling av dette. Etterhvert håper vi å fylle på med mer materiell. Har du forslag til hvilke tema vi kan ha webinarer o.l om i fremtiden kan forslag sendes inn her:

Forslagskasse
(Sitter du med kompetanse du tror kan være til nytte og glede for klubben må du veldig gjerne foreslå deg selv 🙂 )
Ditt navn
Ditt navn
Fornavn
Etternavn

Oppdrettermøtet 2017

Avholdes på: Hekshusstranda camping Kapp 6 mai 2017
Tidspunkt: umiddelbart etter årsmøtet (årsmøtet avholdes etter den uoffisielle utstillingen på samme sted)
Påmelding til: Trine Senderud, e-post: trine.senderud@hotmail.com
Tlf: 47 23 92 43 innen 24.04.17.
Annonse pdf: Oppdrettermøtet 2017

Møtet er åpent for ALLE medlemmer av dalmatinerklubben, ikke bare oppdrettere.

TEMA
1. Dvergveks – krav til avsldyr, ny vurdering
2. Nyresvikt hos dalmatiner, forekomst og iverksatte tiltak. Informasjon
fra Avlsådet
3. Ny helseundersøkelse vil bli gjennomført første halvdel av 2018
4. Oppdatering av RAS
5. HD
6. Evt.